Som keramiker arbetar jag huvudsakligen med unika kärl och skulpturer formade för hand genom en kombination av olika tekniker. Formerna växer fram ur en dialog med leran för att sedan reduktionsbrännas i elgasugn. Tillfälligheter och "misstag" blir till efterstävansvärda uttryck. Samspelet mellan mina intentioner, leran, glasyrerna och eldens oförutsägabara påverkan skapar slutresultatet.

Större delen av mina alster säljs i samband med utställningar runt om i landet men jag tar även emot kunder i ateljén i Motala efter överenskommelse.

Vid sidan om min verksamhet som keramiker arbetar jag även som konstterapeut och pedagog. I samtliga av dessa yrkesroller står skapandet i centrum och mellan dem sker en ständig korsbefruktning. Skapande processen har många likheter med terapiprocessen och den resa det är att växa som människa, ensam och i möte med andra.Om du är intresserad
Karin McKeogh
Kontakt mig gärna på telefon 070-650 00 57 karin@mckeogh.se
Motala

Om arbetet
Keramik

Karin McKeogh
HemGalleriCvOmKontakt