SKAPA

Utvecklingsarbetet SKAPA bedrevs inom ramen för Eskilstuna församling, Svenska kyrkan under en treårsperiod, 2009-2012.

Målet var att utforska mötet mellan människan och kyrkans tradition genom användandet av Uttryckande konst. Utgångspunkten var att Uttryckande konst “som är ett redskap för kommunikation, är en fungerande metod i mötet med och mellan människor, för att skapa “språk” för att kunna uttrycka sig och samtala kring andlighet och livets djupaste frågor; rädsla, relationer, identitet, vad det är att vara människa, med mera.”

SKAPA arbetade med Uttryckande konst som redskap i en ambition både att förnya kyrkans etablerade verksamhetsformer och att utveckla nya, samt att förnya kyrkans sociala och diakonala arbete riktat till barn, unga och unga vuxna.

Navet i arbetet var Skaparkvällarna. En kväll öppen för alla att, utan föranmälan, komma för att mötas i musiklyssnande, måleri, rörelse och samtal i Ansgarskyrkans ateljé. En unik mötesplats för människor från vitt skilda bakrund.

Utvecklingsarbetet SKAPA finns väldokumenterat i en översiktlig slutrapport och en gedigen samling av mer utförliga beskrivningar av projektets olika delar, inklusive deltagares egna berättelser.

Lergubbeprojektet

I ett samarbetet mellan Motala kulturförening och Motala kommun inbjöds alla Motalas sjuåringar under ett decennie att göra ett självprortätt i lera.

Projektet avslutades 2008 med en utställning på Dubergska gården. Arbetet leddes av keramikerna Karin McKeogh och Krister Nordstedt. Ambitionen är att lergubbarna ska stå på en offentlig plats i Motala.

Projektet “Kända och okända djur”

Arbetet med Kända och okända djur var en del i konstprojektet Visioner vid Vatten som genomfördes i Östergötland åren 2002-2006. Trehundrafemtio andra och tredjeklassare i skolor längs Göta och Kinda kanal fick under en termin möjlighet att under handledninga av lokala konstnärer delta aktivt och individuellt i en konstnärlig process och gå från skiss till färdig skulptur på temat ”Kända och okända djur i Östergötland”. Själv arbetade jag med elever på Dansäterskolan i Borensberg och Charlottenborgskolan i Motala.

I slutet av maj och början av juni 2004 sattes tio utställningar upp längst kanalen. Fyrahundra djur fastsatta på armeringsjärn hamrades ner i kanalbankarna. Vid vernissagerna deltog barnen med bl.a. sång och uppläsning av berättelser om sin djur. Tal hölls av kommunpolitiker, lärare mfl. och det bjöds på saft, bullar och godis. En stor fest! Projektet blev mycket uppmärksammat i media.

Om du är intresserad
Karin McKeogh
Kontakt mig gärna på telefon 070-650 00 57 karin@mckeogh.se
MotalaSamarbeten och projekt
Skapande & samtal

HemUttryckandekonst Röster Om
Karin McKeogh